“कालरा ज्वर कामाला अमशङ्का” – मुद्रालङ्कृतम् पद्यम्

चन्द्रेण नष्टेव हि कालरात्रिर्

धन्वन्तरे त्वं ज्वरनाशकोऽसि।

भोः कामशङ्केऽपि शरण्यता ते

कामालये येन तवैव कीर्तिः॥

via ಪದ್ಯಸಪ್ತಾಹ ೯೭: ದತ್ತಪದಿ » ಪದ್ಯಪಾನ.

Advertisements

एक उत्तर दें

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदले )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदले )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदले )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदले )

w

Connecting to %s