सर्पबलिः

श्रावण्यां पूर्णिमायां वेदाध्ययनोपकर्मणा साकं सर्पबलेर् अपि भवितोपक्रमः। तदर्थं सङ्गृहीतेयं पद्धतिरस्तु युष्मच्छर्मणे –

  • टिप्पणिर् अत्र सूत्रटीकानुमता।
  • प्रमाणानि

Advertisements

एक उत्तर दें

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदले )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  बदले )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदले )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदले )

w

Connecting to %s